X KAPAT

Frat niversitesiDeğerli Meslektaşlarımız

KBUD ülkemizde Klinik Biyokimya Biliminin ilerlemesini sağlamak ve üyelerinin hak ve menfaatlarini korumak amacıyla Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanlık eğitimini tamamlamış veya bu eğitime devam etmekte olanların üye olduğu bir dernek kurulması gereği düşünülerek 28.10.1999 tarihinde kurulmuştur.

Derneğimiz, üyelerinin aktif katılımı ve desteği ile çalımalarını sürdürmektedir.

KBUD Yönetimi

Son Haberler

YARALANMALAR VE CİDDİ KAN KAYIPLARI SEMPOZYUMU

Değerli Meslekdaşlarımız
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Harp Cerrahisi Bilim Dalı tarafından düzenlenen Yaralanmalar ve Ciddi Kan Kayıpları Sempozyumu   06 Haziran 2017 tarih...

19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

 
''Gençler,
Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile, insanlık değerinin, vatan sevgisinin en de...

KLİNİK TOKSİKOLOJİ LABORATUVARI ZEHİRLENME DEĞERLENDİRMESİNİN ÇAĞDAŞ UYGULAMASI

Değerli Meslekdaşlarımız
Editörlüğü Prof. Dr. Necip İLHAN tarafından yapılan Klinik Toksikoloji Laboratuvarı, Zehirlenme Değerlendirmesinin Çağdaş Uygulaması adlı ...

MADDE ANALİZLER VE YÖNETİMİ GENEL PRENSİPLER REHBERİ

Değerli Meslekdaşlarımız
Editörlükleri; Prof. Dr. Dildar KONUKOĞLU, Prof. Dr. Necip İLHAN ve Doç. Dr. Turan TURHAN arafından yapılan The Substance Abuse and Mental Healt...

KAN GAZLARI EL KİTABI

Değerli Meslekdaşlarımız

Kan gazları ölçümündeki temel parametreler ile analiz yöntemleri ve prensiplerini içeren, örnek alım koşulları transportu ve kalite kontrol prosedürlerini...
Copyright © 2010 - Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği | ELENBİS