Uluslararası Katılımlı Preanalitik Evre Sempozyumu
Yazan: Admin Yayın Tarihi: Okunma

 

SEMPOZYUM DAVETİ  (www.kbudpreanalitik2018.org)

Değerli meslektaşlarımız, 

Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği olarak sizleri bu yıl 23-24 Mart 2018 tarihinde Eskişehir'de düzenleyeceğimiz ‘’Preanalitik Evre Sempozyumu’’na davet etmenin heyecanı içindeyiz. (www.kbudpreanalitik2018.org)

Preanalitik çalışma grubumuz ve değerli hocalarımızın katkılarıyla preanalitik sürecin ele alındığı programımızda bilgilerimizi güncelleme, tecrübelerimizi aktarma ve sorunlarımızı paylaşma ve çözüm bulma fırsatı bulacağız. Sempozyumumuzda yer alacak konu başlıkları;

 • Biyokimyasal Analizler için Serum veya Plazma Örneklerinin Tercihi
 • Biyolojik Çeşitlilik ve Test Kalitesi
 • Biyokimyasal Ölçümlerde Girişimler
 • Preanalitik Faz ve Hemostaz Testleri
 • İdrar Örneklerinde Preanalitik Hata Kaynakları
 • Hasta Güvenliği
 • Preanalitik Sürecin Yönetilmesi
 • Preanalitik Aşamada Kalite Göstergeleri
 • Preanalitik Fazın Bağışıklık Tabanlı Testlerdeki Önemi
 • Metabolik Testlerde Preanalitik Fazın Kontrolü
 • Diyaliz Hastalarında Preanalitik Evre
 • Hastabaşı Testlerde Preanalitik Evre


Sempozyumumuzda sunulacak konularla ile ilgili sözlü sunumlara da yer verilecek olup poster, sözlü bildiri ve konuşma özetleri ‘’International Journal of Medical Biochemistry Supp.’’de yayınlanacaktır. 

Hepinizi 23-24 Mart 2018 tarihinde en güzel ve ilginç şehirlerimizden biri olan Eskişehir’e bekliyoruz. 

Saygılarımızla,

 

Detaylar için Tıklayınız

Prof. Dr. Dildar Konukoğlu         Prof. Dr. Uzay Görmüş DéGrigo               Uzm. Dr. Fikret Ersan Talu 
          Başkan                                   Sempozyum Başkanı                            Sempozyum Sekreteri

 

Top
 • Sosyal Medya Adreslerimiz