AKIM SİTOMETRİ (Flow Cytometry) NERDE ? NASIL ? 16 MART 2018 SBU GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ
Yazan: Admin Yayın Tarihi: Okunma

AKIM SİTOMETRİ (Flow Cytometry) NERDE ? NASIL ? 

SBU GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ FAHRETTİN ALPARSLAN TOPLANTI SALONU

16 MART 2018 

09:00-09:10 Neden Akım Sitometri Konuşuyoruz

Prof. Dr. Taner ÖZGÜRTAŞ, SBU Gülhane Tıbbi Biyokimya AD

09:10-09:40 Temel İmmünoloji ve Akım Sitometri  Prensibi

Prof.Dr. İshak Özel Tekin, Bülent Ecevit Üniversitesi İmmunoloji AD

09:40-10:10 Akım Sitometrinin Hematolojideki Yeri

Prof. Dr. Meltem AYLI, SBU Gülhane Hematoloji AD

ARA 10:15 -10:45

10:45-11:15 Hematolojide İmmünfenotiplendirme

Yrd.Doç. Dr. Klara DALVA, Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü

11:15-11:45 Akım Sitometride Standardizasyon ve Validasyon

Uzm. Dr. Mesude YILMAZ FALAY, ANEAH Hematoloji

11:45-12:15 Hematolojik Hastalıkların Tanı ve Takibinde Akım Sitometrinin Yeri

Doç. Dr. Meltem KİLERCİK, Acıbadem Labmed Hematoloji Hizmetleri Koordinatörü

TOPLANTININ DEĞERLENDİRİLMESİ ve KAPANIŞ 

Top
  • Sosyal Medya Adreslerimiz