Madde 1- Derneğin adı, merkezi, kuruluş tarihi:

 • Derneğin adı “Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği” dir.
 • Derneğin merkezi İstanbul” dur.
 • Kuruluş tarihi: 1999

Madde 2- Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri aşağıdaki gibidir:

 • Ülkemizde Klinik Biyokimya biliminin ilerlemesini sağlamak ve ülkemizin sağlık sorunlarında ilgili kuruluşlara yardımcı ve aydınlatıcı olmak,
 • Dernek üyelerinin bilimsel faaliyetlerini ve dayanışmalarını sağlamak için çalışmalar yapmak,
 • Ülkemizde Klinik Biyokimya dalındaki bilimsel gelişmelerin oluşmasını ve üyelerce izlenmesini sağlamak, yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak bilimsel toplantı düzenlemek, yayınlarda bulunmak,
 • Üyelerin hak ve menfaatlerini korumak, onların mesleki çalışmalarını her yönüyle desteklemek,
 • Üyeleri arasında sosyal dayanışmayı sağlamak için lokaller açmak,
 • Klinik Biyokimya Laboratuarlarının kalite kontrolü, fiziki teknik alt yapısını ve yeterliliğini kontrol etmek,
 • Laboratuar asgari ücretlerinin belirlenebilmesinde tabip odalarıyla koordineli olarak çalışmak,
 • Klinik Biyokimyada kullanılan kimyasal madde, reaktif, alet  ve cihazların standartlara uygunluğunu denetlemek,
 • Klinik Biyokimya alanında faaliyet gösteren kurum ve kişilere danışmanlık hizmeti vermek,
 • Amaç ve hizmet konuları ile gelir artırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, vakıflar ve yardımlaşma sandığı kurmak,
 • Amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınmaz mallar satın almak, kiralamak ve satmak, taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koymak, işletebilmek ve her türlü inşaatı yaptırmak.
 • Ana tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış almak ve vermek; Şartlı ya da şartsız bağış ve vasiyetleri kabul etmek,
 • Amaç ve hizmet konularına yönelik gerekli diğer çalışmaları yapmak.

Dernek Tüzüğünün Devamını Okumak ve Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız.