Duyurular

Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi İşbirliğiyle Gerçekleştirilen Klinik Laboratuvarda Veri Analitiği ve Yapay Zeka Uygulamaları: Teoriden Pratiğe Sempozyumu ve Geleceğe Mesajlar

Multidisipliner yaklaşımla düzenlenen sempozyum, tıp, mühendislik, istatistiktik ve veri analizi alanlarında  önemli isimleri ve yaklaşık 120 katılımcıyı  bir araya getirdi. Sempozyumumuz, katılımcıların sektördeki en son gelişmeler hakkında bilgilerin paylaşımı açısından oldukça önemli çıkarımlara aracı oldu. Bir gün boyunca devam eden  sempozyum Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Dildar Konukoğlu ve Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Yasemin Özdemir'in açılış konuşmaları  ile başladı.

Mehmet Gönen'in "Sağlıkta Veri Analitiği, Büyük Veri, Yapay Zeka ve Yapay Öğrenme Uygulamaları” başlıklı sunumu, sağlık sektöründeki veri analitiği ve yapay zeka uygulamalarının önemini vurguladı. Said İncir'in "Klinik Laboratuvarlarda Veri Odaklı Dönüşüm, Dijitalizasyon ve Otomasyon: Verimlilik ve Değerlendirme Perspektifi" sunumu klinik laboratuvarlardaki dijital dönüşümün önemini ve otomasyonun sağladığı avantajlar yanı sıra  laboratuvarların sağlıkta dijitalleşme süreçlerine katkılarını da vurguladı.

Çiğdem Gündüz Demir ve Deniz İlhan Topçu'nun sunumları ile, klinik karar destek sistemlerinde ve laboratuvarlardaki yapay zekâ uygulamalarında güncel durumu ve karşılaşılan zorluklar tartışıldı.  Sunumlarında özellikle, laboratuvarlarda yapay zeka kullanımının sağlık hizmetlerindeki önemini ve potansiyeli ele alındı.

Nuray Ulusu'nun "Yapay Zeka ile Veri Analitiğinin Bilimsel Yayın Süreçlerine Katkısı” başlıklı sunumu, yapay zeka ve veri analitiğinin bilimsel araştırma süreçlerine olan rolüne dikkat çekerken, Murat Cihan "Yapay Zekada Etik ve Hukuksal Gereklilikler” başlıklı sunumu ile bu teknolojilerin kullanımında etik ve hukuki konuları ele aldı.  

Sysmex ve Abbott firmaları ise kendi alanlarında kullandıkları ileri teknolojilerin özelliklerinden ve  yapay zekanın klinik laboratuvara sağlayacağı fayda ve kolaylıkları içeren sunumlar yaptılar. 

Sonuç olarak, laboratuvar tıbbında yapay zekâ, veri analitiği ve dijitalizasyon gibi alanların gelişmesinde biyokimya uzmanlarının rolü çok önemlidir. Multidisipliner çalışmaların yanı sıra  etik ve hukuksal konular göz önünde bulundurulması, teknolojinin sağlık hizmetlerinde güvenilir ve etik bir şekilde kullanılması konularında  duyarlı ve dikkatli olunması gereklidir. Bu tür etkinliklerin sürdürülmesi, klinik biyokimya uzmanlarının bilgilerini güncel tutmalarına, deneyimlerini paylaşmalarına yardımcı olacak ve sektöre katkı sağlayacaktır.

Bir yanıt yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.