KBUD TOKSİKOLOJİ BİLİMSEL ÇALIŞMA GRUBU

 • Başkan: Doç. Dr. Hüseyin KURKU
 • Sekreter: Doç. Dr. Aliye ÇELİKKOL
 • Yürütme Kurulu:
  • Asil Üye: Prof. Dr. Can DUMAN
  • Asil Üye: Doç. Dr. Özlem DOĞAN
  • Asil Üye: Uzm. Dr. Sinem FIRTINA
  • Yedek Üye: Uzm. Dr. Yasemin Tuba SUTAŞIR
  • Yedek Üye:
  • Yedek Üye:
 • Üyeler
  • Doç.Dr. Derya KOÇER, SBÜ Kayseri Tıp Fak, Kayseri Şehir Hastanesi
  • Dr Öğr Gör. Hatice SARAÇOĞLU, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • Dr. İnci SAĞLAM, Manisa Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi
  • Dr Ayla YILDIZ, Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi
  • Dr Abdullah ELÇİ, İstanbul Halk Sağlığı Laboratuvarı
  • Öğr. Gör. Musa YILMAZ, Hitit Üniv Çorum Erol Olçok EAH
  • Dr Hacer EROĞLU İÇLİ,  Bakıköy Prof Mazhar Osman Ruh Hast
  • Dr. Erdem BULUT, Kastamonu Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
  • Dr. Hatice KARAOĞLAN, Konya Beyhekim EAH
  • Doç. Dr Mukaddes GÜRLER, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • Doç. Dr. Rukiye NAR: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi (USA’da)
  • Doç Dr Hülya KILIÇ YILMAZ: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
  • Prof Dr Erdim SERTOĞLU: Gülhane EAH
 • Danışman Üyeler:
  • Dr. Nuray ULUSU